Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om databeskyttelse gælder for indsamling af personlige data via careersatMediq hjemmeside og supplerer Mediq's generelle fortrolighedserklæring. Mediq's generelle fortrolighedserklæring kan findes på www.mediq.com/about-mediq/privacy.

Hvad er formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger?

 • Mediq indsamler personoplysninger via careersatmediq.com for at:
 • Gøre det muligt for dig at ansøge om bestemte job og bruge vores websteds funktionalitet
 • Behandle din online ansøgning og kommunikere om proceduren
 • Vurdere din egnethed som kandidat
 • Kontakte dig, besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, eller levere det ønskede indhold
 • Informere dig om relevante nye ledige stillinger
 • Få indsigt i brugen af vores hjemmeside og forbedre brugeroplevelsen

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Mediq kan for eksempel bruge dine personlige data til at kontakte dig vedrørende din ansøgning eller til at planlægge en jobsamtale. Vi vil også bruge dine data til at se, om vi har andre ledige stillinger, der passer til dine ønsker.

Med henblik på behandling af din ansøgning indsamler vi:

 • Kontaktoplysninger såsom fornavn og efternavn, initialer, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger fra dit CV, din LinkedIn-profil og din ansøgning, for eksempel dit uddannelsesniveau
 • Oplysninger om din tilgængelighed, det antal timer, du ønsker at arbejde pr. uge, og din lønindikation
 • Oplysninger om din ansættelseshistorik, dine tidligere arbejdsgivere, praktikophold og referencer
 • Oplysninger fra personlige interviews og telefonsamtaler
 • Data, som vi vurderer din potentielle egnethed som medarbejder, ud fra
 • Særlige personlige oplysninger såsom dit billede, hvis du har medtaget det i dit CV eller på din LinkedIn-profil

Hvordan behandler vi personoplysninger?

Mediq behandler personlige oplysninger ved blandt andet at indsamle, opbevare, anmode om, bruge, videresende eller slette oplysninger. Mediq opbevarer dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne servicere dig, og i det omfang det er påkrævet eller tilladt ved lov. Personlige data, der ikke længere er nødvendige, vil blive slettet så hurtigt som muligt.

Når vi behandler personoplysninger, overholder vi kravene i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Det betyder, at vi:

 • Bruger kun dine personlige data til legitime formål
 • Træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab eller nogen form for ulovlig behandling og også kræve dette af parter, der behandler personoplysninger på vores vegne
 • Opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til det specifikke formål, som vi har indhentet dine personoplysninger til
 • Respekterer dine rettigheder til at se, korrigere og slette dine personoplysninger efter anmodning

Hvor længe opbevarer vi dine data?

De data, der kræves til afsendelse af jobbeskeder, gemmes, indtil det øjeblik, du afmelder. Vi gemmer dine ansøgningsdata i op til fire uger, efter ansøgningsprocessen er afsluttet, medmindre vi har din tilladelse til at opbevare disse data længere. Ved at holde dine ansøgningsdata længere vil vi kunne henvende os til dig med passende ledige stillinger i fremtiden. I dette tilfælde gemmer vi dine ansøgningsdata i maksimalt et år. Du kan altid trække denne tilladelse tilbage.

Distribution til tredjemand

Vi engagerer nogle gange en tredjepart til at gennemføre rekrutteringsprocessen, for eksempel rekrutterings-eller assessment-konsulenter. De oplysninger, du giver, vil kun blive videregivet til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at behandle din ansøgning eller dele af rekrutteringsprocessen. Eksterne leverandører er også forpligtet til at håndtere dine personlige data med omhu. Enhver ekstern leverandør, med hvem vi samarbejder i et omfang, der involverer personoplysninger, har således en separat aftale med Mediq, der opfylder lovens krav.

Kan dine data ændres eller slettes?

Du kan altid kontakte os med anmodning om at se eller rette dine personoplysninger, at supplere eller slette dem, hvis de er faktuelt ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Derudover kan du påberåbe dig retten til sletning og begrænsning af behandling som beskrevet i GDPR. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktperson for spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan ændre eller slette dine data ved at kontakte os på [email protected]. Denne mailadresse kan også bruges, hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.